Kde se bere rozum a kdy už konečně dospějeme

Všichni chceme být co nejdříve dospělí a rozumní. Chceme to i po našich dětech. Jenže před 21. rokem je prakticky nemožné, abychom byli zodpovědnými a rozumnými jedinci, ať se snažíme sebevíc. Jak tedy oné magické destinace – dospělosti – dosáhnout?