„Proč to dělám?“ Když máme pocit, že naše práce nemá smysl

,,Má práce prostě nemá smysl. Nebaví mě, nejsem z ní nadšený/á, nepřináší nic ani mně, ani ostatním.“ Nejednou to napadlo mě, vás i souseda odvedle. Zkusme si tentokrát s touto myšlenkou pohrát. Nemusí totiž vůbec vést k černým závěrům.