Rebelové před Vánoci okna nemyjí

Vánoce. Možná jsou to dárky, stres, úklid bytu, jmelí, stromeček, kapr se salátem, cestování po příbuzných, starosti, pečení a dluhy. Anebo je to pohoda a láska?